Länk

Då var det dags för skolans IKT-Pedagog att blogga och lägga ut olika tips för att göra undervisningen mer levande och spännande! Första tipset:

mentimeter.com
gratis mentimeter verktyg. Här kan man skapa en fråga och ge flera alternativ som gruppen sedan får rösta på. Ett interaktivt diagram visar vad individerna röstar på.
Fungerar även med mobiltelefoner som man kan surfa på.