Länk

Wikipedia – flipped classroom

Jag har skrivit en liten beskrivning på wikipedia om flippat klassrum, ett verktyg jag utnyttjar flitigt i undervisningen.

Uppdatering:
Nu har texten reviderats och vuxit till att även innehålla länkar och historia! Wikipedia växer fort!! Allt man behöver göra är att så ett frö och internet sköter resten…

Youtube Capture app – enkelt att filma och lägga ut på youtube!

Image

Google har släppt en app för att underlätta filmande och publicering direkt till Youtube. Förutom den videotjänsten kan du också publicera på Google+, Facebook och Twitter samtidigt. Du kan också förbättra videoklippen med färgretuschering, stabilisering, trimning och musikspår.

En perfekt app för att t.ex. skapa ett flippat klassrum eller låta eleverna dokumentera och lägga ut på youtube direkt.

Man kan dessutom välja om man vill lägga filmen privat, olistad eller offentlig.

Youtube capture fungerar till iphone 3Gs, iPhone 4, iPhone 4s och iPhone 5 samt alla iPad med kamera.

iPad i undervisningen och flipped classroom

En kort film på hur man kan vara mer interaktiv och använda sig av en iPad i undervisningen. Första delen handlar om hur man gör iPaden till en interaktiv whiteboard och spelar in samtidigt. Andra delen berättar jag om en annan app som heter showme där man spelar in det man gör på skärmen. Showme använder jag för att bl.a. spela in matematikgenomgångar som sedan eleverna får i läxa.

Exempel på showme genomgång

 

 

 

Skapa flippkort till iPad och iPhone

Med appen Flashcard Machine kan man skapa flippkort till iPad/iPhone och PC/Mac. Frågorna kan innehålla både text/bilder och det finns flera sätt att träna på frågorna. Eleverna kan dessutom själva skapa egna kort och dela med dem med sina vänner.

flashcard Machine är gratis men man får bara prova ett par gånger. 7:- för 100 omgångar eller 38:- för obegränsat.

Kör man via webbläsare är det däremot gratis.

20121201-091319.jpg

20121201-091339.jpg

20121201-091559.jpg