Youtube Capture app – enkelt att filma och lägga ut på youtube!

Image

Google har släppt en app för att underlätta filmande och publicering direkt till Youtube. Förutom den videotjänsten kan du också publicera på Google+, Facebook och Twitter samtidigt. Du kan också förbättra videoklippen med färgretuschering, stabilisering, trimning och musikspår.

En perfekt app för att t.ex. skapa ett flippat klassrum eller låta eleverna dokumentera och lägga ut på youtube direkt.

Man kan dessutom välja om man vill lägga filmen privat, olistad eller offentlig.

Youtube capture fungerar till iphone 3Gs, iPhone 4, iPhone 4s och iPhone 5 samt alla iPad med kamera.

iPad i undervisningen och flipped classroom

En kort film på hur man kan vara mer interaktiv och använda sig av en iPad i undervisningen. Första delen handlar om hur man gör iPaden till en interaktiv whiteboard och spelar in samtidigt. Andra delen berättar jag om en annan app som heter showme där man spelar in det man gör på skärmen. Showme använder jag för att bl.a. spela in matematikgenomgångar som sedan eleverna får i läxa.

Exempel på showme genomgång