Lär dig spela en känd låt med GarageBand på din iPad

Den första videon är en kort introduktion till Garageband på iPad och den andra videon visar hur du spelar en känd låt.