Video på hur man låser upp en avaktiverad iPad

I videon nedan visar jag hur man låser upp en avaktiverad iPad. Enheten måste finnas i ett MDM system för att kunna låsas upp med denna metod.