Hur man skapar en blogg, bäddar in YouTube videor och sedan skapar QR-koder av innehållet

I videon visar jag hur man enkelt skapar en blogg, bäddar in YouTube videor utan reklam och sedan hur man delar dessa med QR-koder.

Hur man laddar upp media till Google Drive och skapar QR-koder

I videon nedan visar jag hur man laddar upp t.ex. bilder, video och musik till en delad Google Drive mapp och sedan skapar QR-koder av innehållet. På så sätt kan elever använda kameran på sin iPad och se innehållet.

Reviderade läroplanen om skolans digitalisering

Jag har gått igenom nya läroplanen och lagt till gulmarkeringar där ordet digital förekommer och röd markerat områden som jag tycker att man bör diskutera mer ingående. Vad innebär texten för dig, arbetslaget eller för skolan? Hur kan vi med digitala verktyg komma igång med denna utveckling? Ja, många utmaningar står för dörren och att inleda med en diskussion kan vara en början.

Länk till dokumentet i pdf format

 

Skillnad mellan 2017 års iPad och iPad Air

Nu när nya iPad modellen har anlänt är det många som undrar om det finns någon skillnad på utsidan. Nya iPad modellen har samma yttermått som gamla iPad Air men volymknapparna och det extra reglaget saknas. Detta innebär att det är få skydd som passar till gamla iPad Air och nya iPad modellen 2017.