iPad i undervisningen och flipped classroom

En kort film på hur man kan vara mer interaktiv och använda sig av en iPad i undervisningen. Första delen handlar om hur man gör iPaden till en interaktiv whiteboard och spelar in samtidigt. Andra delen berättar jag om en annan app som heter showme där man spelar in det man gör på skärmen. Showme använder jag för att bl.a. spela in matematikgenomgångar som sedan eleverna får i läxa.

Exempel på showme genomgång

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s